Twitter

GuidingCymru
24 Feb Spaces still available at the North Wales event!💪 For more information and to download the forms, click here:…https://t.co/0WIPycSkfQQ
GuidingCymru
23 Feb RT @Girlguiding: 75% of girls aged 11-21 say women are judged more on their appearance than on their ability. We're so excited the amazin…

Thinking Day Message from Lesley Mathews,                            
Chief Commissioner

Let's celebrate this weekend

This weekend we will be celebrating World Thinking Day. This year we will be inspiring our girls to be conscious of equity and inclusion. We are for all girls and taking time to celebrate diversity is central in all that we do at Girlguiding Cymru.  

"It’s our responsibility to make sure all members – no matter what their identity or background – feel supported and involved in guiding."    

We want to say a HUGE thank you to all our valued volunteers for helping us do exactly that and inspire girls from all parts of Wales, whatever background!

Dewch i ni ddathlu'r penwythnos hwn.  

Y penwythnos hwn byddwn yn dathlu Diwrnod Meddwl y Byd. Eleni byddwn yn ysbrydoli ein merched i fod yn ymwybodol o degwch a chynhwysiant. Rydym ni ar gyfer pob merch ac mae cymryd amser i ddathlu amrywiaeth yn ganolog i bopeth rydym ni'n ei wneud yn Girlguiding Cymru.    

"Ein cyfrifoldeb ni yw sicrhau bod pob aelod - waeth beth yw eu hunaniaeth neu gefndir - yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth ac yn cymryd rhan yn Guiding."    

Rydym ni eisiau dweud diolch YN FAWR i'n holl wirfoddolwyr gwerthfawr am ein helpu i wneud yn union hynny ac ysbrydoli merched o bob rhan o Gymru, pa bynnag cefndir!

Lesley Mathews
Chief Commissioner
Tori with Lesley
Lesley Mathews
Terms         |         Privacy         |         Cookies
© 2020 Girlguiding Cymru. Broneirion, Llandinam, Powys, SY17 5DE | Registered Charity No. 521209