Twitter

GuidingCymru
24 Chwef Spaces still available at the North Wales event!💪 For more information and to download the forms, click here:…https://t.co/0WIPycSkfQQ
GuidingCymru
23 Chwef RT @Girlguiding: 75% of girls aged 11-21 say women are judged more on their appearance than on their ability. We're so excited the amazin…

Beth yw Dyfodol y Ddraig?

Fforwm ieuenctid ddwyieithog yng Nghymru i menwod ifanc rhwng 16 a 25 yw Dyfodol y Ddraig. Mae lan hyd at 3 cynrychiolwraig i bob sir sydd yn rhan o’r fforwm rhwng 2 a 3 blwyddyn.  Rydym yn trafod materion sydd yn cael effaith ar menwod ifanc yn Geidio ond hefyd tu allan i’r cyfluniant e.e trosedd yn erbyn menwod a canlyniadau yr Girls’ Attitudes Survey.  Yn bwysig, rydyn ni yn trafod syniadau i digwyddiadau fel penwythnosau i’r adran hyn yn enwedig gyda canmlwyddiant yr Adran Hyn yn 2016.

Mae’r holl bethau rydyn ni yn trafod yn cael eu darthparu yn ôl i pob sir gyda’r cynrychiolwyr i gwneud yn siwr ein bod yn cael barn y sir i gyd ,yn lle rhai unigolion yn unig.  Gall hyn fod trwy cynghorydd ieuenctid, digwyddiadau yn y sir neu gan defnyddio y wê e.e Facebook.  Mae cadeirydd Dyfodol y Ddraig yn cynrychioli menwod ifanc Girlguiding Cymru yng nghwrddiadau yr ‘Guiding Development Management Team’ a’r ‘Guiding Development Chairs’ tra bod yr is-cadeirydd yng ngwneud yr un peth yn cwrdd yr Cynghoryddion.  Mae hyn i gyd i sicrhau cryfder lleisiau menwod ifanc Girlguiding Cymru

Beth sydd i elw o bod yn ran o Dyfodol y Ddraig?

 • Joio!!
 • Cael trafod problemau tu fewn Geidio
 • Cwrdd â eraill o led-led Cymru
 • Cynydd mewn hyder
 • Rhywbeth ychwanegol i’r CV
 • Ennill sgiliau newydd
 • Her newydd
 • I helpu tuag at 'Queen's Guide'

Oes diddordeb?

  Os ydych eisiau mwy o wybodaeth, helwch e-bost i’r cyfeiriad isod.  I ymuno, llanwch y ffurflen isod a helwch i’r ebost neu yn y post i’r cyfeiriad isod. Peidiwch poeni, rydyn ni eisiau bysnesa amdanoch chi!!

  Ffurflen Gais

  Ebost: dyfodolyddraig@outlook.com

  Cyfeiriad postio:
  Dyfodol y Ddraig
  The Coach House
  Broneirion
  Llandinam
  Powys
  SY17 5DE       "Mae Dyfodol yn gyfle gwych i gael ein barn personnol drosodd am bromblemau sydd yn ymwneud a Girlguiding Cymru." Megan - Ceredigion
  "Mae Dyfodol y Ddraig yn grŵp gwych o ferched ac rydym bob tro yn cael hwyl gyda’n gilydd tra’n teimlo ein bod yn helpu Girlguiding fel sefydliad." Nia - Ceredigion.
  "Rwyf bob tro yn edrych mlaen i benwythnosau Dyfodol gan eu bod yn rhoi cyfle i mi i drafod pynciau sydd yn bwysig i mi. Rwyf yn cael gymaint o syniadau newydd i fynd yn ôl i fy uned ac rwyf wedi gwneud gymaint o ffrindiau da. Mae Dyfodol wedi rhoi mwy o hyder i mi gymeryd rhan weithredol o fewn Guiding ac mae’n deimlad gwych i wybod fy mod yn gwneud gwahaniaeth i ferched ar draws Gymru." Ashleigh - Clwyd.
  "Rwyf yn mwynhau bod yn rhan o Dyfodol gan ein bod yn trafod pynciau sydd yn bwysig i ni ac i’n merched ni. Mae Dyfodol yn gyfle anhygoel i wneud ffrindiau ar draws Gymru ac i gael gwybod beth sydd yn mynd ymlaen yn eu siroedd hwy." Eleri - Sîr Gâr
  DyD Dragon
  "Mae Dyfodol wedi bod yn brofiad anhygoel. Rwyf yn teimlo fy mod wedi gwneud gwahaniaeth i Girlguiding Cymru. Rydych yn cyfarfod grŵp anghygoel o bobl. Mae’r profiad yn un bythgofiadwy." Laura - Morgannwg Ganol.
  Dyfodol Committee 2
  "Credaf fod Dyfodol yn gyfle gwych i ferched gael eu barn drosodd ac i gyfarfod pobl newydd." Amy- Sîr Gaernarfon.
  Dyfodol brownie house 3
  "Rwyf yn credu fod Dyfodol yn ofnadwy o bwysig i’r aelodau ifanc gael eu barn drosodd. Mae’n ffordd wych o gael perspectifau gwahanol merched ifanc o ar draws Gymru at ei gilydd." Becky - Gwent.
  Dyfodol tree 2
  Telerau         |         Preifatrwydd         |         Cwcis
  © 2020 Girlguiding Cymru. Broneirion, Llandinam, Powys, SY17 5DE | Registered Charity No. 521209