BOB Icons
brownies
Adult
8
28
waving
tree
Rainbow-Fire-Station

DEWCH I YMUNO Â NI AR EIN HANTUR

Y ni yw’r elusen fwyaf blaenllaw i ferched a menywod ifanc yng Nghymru. Diolch i’n 4,000 o wirfoddolwyr rhyfeddol, rydyn ni’n darparu anturiaethau a chyfleoedd sy’n newid bywydau i fwy na 18,000 o ferched rhwng 5 a 25 oed.

Rydyn ni’n rhoi LLAIS i ferched ac wedi bod yn gwneud hynny am fwy na 100 o flynyddoedd! Rydyn ni wedi gwrando ar bob un o’n merched, ein gwirfoddolwyr a’n ffrindiau ac rydyn ni’n lansio ein rhaglen newydd, ‘Bod Ein Gorau’ .......

Am amser cyffrous i fod yn rhan o’r sefydliad anhygoel

Ar ddiwedd 2015, fe gasglon ni feddyliau a syniadau amrywiol Aelodau Girlguiding Cymru ynghyd er mwyn datblygu cynllun strategol ar gyfer y pum mlynedd nesaf. Mae’r cynllun hwn yn diffinio lle yr hoffen ni yn Girlguiding yng Nghymru fod erbyn 2021, beth rydyn ni’n bwriadu ei wneud er mwyn cyrraedd yno a sut mae ein gweithredoedd yn cefnogi cynlluniau Girlguiding UK.   

“Being Our Best – Bod Ein Gorau” ydy cynllun strategol Girlguiding Cymru ar gyfer 2016-2021.

Rydyn ni wedi ymrwymo i gyflawni’r nodau strategol hyn drwy roi cefnogaeth i’n holl wirfoddolwyr fel eu bod nhw’n gallu bod yn arweinwyr ysbrydoledig, a thrwy gynnig i bob merch y cyfle i fod ar ei gorau a chael dweud ei dweud. “Mae “Being Our Best – Bod Ein Gorau” bob amser wedi bod wrth galon popeth rydyn ni’n ei wneud mewn geidio. Mae cefnogi ein Harweinwyr, gwrando ar ein haelodau, dweud wrth eraill beth rydyn ni’n ei wneud a chael cefnogaeth gref y tu ôl i’r llenni yn hanfodol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno Girlguiding neu wirfoddoli eich amser, cofrestrwch eich diddordeb.
midimage1
midimage2
midimage3

Newyddion diweddaraf a digwyddiadau

Look out for these Girlguiding Cymru Events:

  • Sports Educators
Ask your Leader for details or contact Girlguiding Cymru direct or register your expression of interest:

Neges oddi wrth y Prif Gomisiynydd, Lesley Mathews

Lesley Mathews

Oriel

leftboximage
Lluniau digwyddiadau a gweithgareddau ein haelodau

Safleoedd gwersylla

midboximage
Mae gwersylloedd a chanolfannau gwyliau'n cynnwys popeth o olygfeydd godidog i fwrlwm y ddinas.

Ein Llywydd

rightboximage
Beth ydych chi'n ei wybod am Helen Murdoch, Llywydd Girlguiding Cymru?

Cipolwg drwy'r Adrannau

trefoil1
trefoil2
trefoil3
trefoil4
trefoil5
trefoil6

Y diweddaraf ar Twitter

Telerau         |         Preifatrwydd         |         Cwcis
© 2020 Girlguiding Cymru. Broneirion, Llandinam, Powys, SY17 5DE | Registered Charity No. 521209