Twitter

GuidingCymru
26 Jun We are excited to be a part of this today with our WYP Representative Nia-Rose from 2nd Mumbles Guides! We’ll be ke… https://t.co/tMjbqPKZGU
GuidingCymru
25 Jun We're excited to let you all know about our NEW performing arts project! Keep your eyes peeled for 'In The Spotligh… https://t.co/D74sof2cxn
GuidingCymru
23 Jun RT @SunshineMedi: Lovely day visiting the Brownies at Brownies can camp 2019!! @GuidingCymru InspireGirls YouAreAwesome #GirlguidingCymr…

Beth yw Urdd y Trefoil?

Adran o Gymdeithas y Geidiau heb wisg swyddogol. Ei nod yw cynnal ysbryd yr Addewid a’r Gyfraith, a chynnig cymorth ymarferol i Geidio.

Cefnogaeth, Hwyl, Cyfeillgarwch a Her

Mae Urdd y Trefoil yn galluogi dynion a merched i sefydlu, ac yn fwy aml, i gynnal eu cysylltiadau â Geidio. Nid yw aelodau’n gwisgo gwisg swyddogol.

Mae Urdd y Trefoil yn cynnig cyfleoedd i aelodau gyfarfod â ffrindiau, datblygu diddordebau, mynd i’r afael â heriau newydd a mwynhau gwyliau gyda’i gilydd. Mae aelodaeth hefyd yn golygu bod yn weithredol yn y gymuned ehangach, fel unigolyn neu fel Urdd, trwy waith gwirfoddol neu drwy ymrwymiad arall.

Ein Hymrwymiad

  • Cynnal ysbryd Addewid a Chyfraith Geidiau /Sgowtiaid ymhlith aelodau.
  • Mynd â’r ysbryd hwnnw i'r cymunedau lle mae aelodau'n byw ac yn gweithio.
  • Rhoi cefnogaeth ymarferol, ariannol a moesol i Geidio a Sgowtio
  • Ein Nod yw parhau cyfeillgarwch, rhoi cymorth parhaus i Geidio yn gyffredinol, a chael hwyl!
  • Byddwn yn cefnogi llawer o achosion elusennol yn y wlad hon a thramor.

Pwy all ddod yn aelod?Aelodaeth

Gall unrhyw un 18 oed a hŷn fod yn aelod, os yr ydynt wedi bod yn aelod o Gymdeithas y Geidiau neu Gymdeithas y Sgowtiaid neu os ydyn nhw‘n gwneud Addewid y Geidiau.

Rydym yn croesawu pobl heb unrhyw ymwneud blaenorol â Geidio - dynion a merched - cyn belled â'u bod yn barod i barchu nodau a delfrydau mudiad y Geidiau. Gall ynrhyw un 18 oed a hŷn fod yn aelod cyswllt, os oes ganddyn nhw naill ai Cerdyn Penodiadau Arweinydd Geidio/neu Warant Comisiynydd yng Nghymdeithas y Geidiau neu Warant yng Nghymdeithas y Sgowtiaid. (Gall unrhyw un 18 oed a hŷn nad ydyn nhw wedi gwneud Addewid Y Geidiau nac Addewid y Sgowtiaid, ond sy’n cefnogi nodau ac egwyddorion y ddwy Gymdeithas, gael aelodaeth gyswllt.)

Am fwy o wybodaeth, anfonwch e-bost at trefoilwalescymru neu ewch i'r Wefan trefoilguildwales-cymru.org.uk

Trefoil-Guild-logo
trefoil-a
Ar hyn o bryd mae gan Urdd y Trefoil yng Nghymru tua 750 o aelodau ac mae yna Urddau mewn 12 Sir yn y Wlad.
f6
Telerau         |         Preifatrwydd         |         Cwcis
© 2019 Girlguiding Cymru. Broneirion, Llandinam, Powys, SY17 5DE | Registered Charity No. 521209