Twitter

GuidingCymru
26 Jun We are excited to be a part of this today with our WYP Representative Nia-Rose from 2nd Mumbles Guides! We’ll be ke… https://t.co/tMjbqPKZGU
GuidingCymru
25 Jun We're excited to let you all know about our NEW performing arts project! Keep your eyes peeled for 'In The Spotligh… https://t.co/D74sof2cxn
GuidingCymru
23 Jun RT @SunshineMedi: Lovely day visiting the Brownies at Brownies can camp 2019!! @GuidingCymru InspireGirls YouAreAwesome #GirlguidingCymr…

Rainbows

Rainbows yw’r adran i ferched 5-7 oed lle gellid datblygu hunan-hyder, adeiladu perthnasau, dysgu pethau newydd a chael hwyl. Mae’r merched yn cael cyfle i drochi eu dwylo gyda celf a chrefft, coginio a chwarae gemau sy’n rhoi cyfle i ddysgu tra’n gwneud.

Mae Rainbows yn dilyn rhaglen o’r enw y ‘Rainbow Jigsaw’ lle medrant gymryd rhan mewn nifer o wahanol weithgareddau gyda merched o’r un oed.

Mae pedwar adran i’r Rainbow Jigsaw:

  • Edrych
  • Dysgu
  • Chwerthin
  • Caru

Edrych: Anogir y merched i edrych o’u cwmpas a dysgu am eu hamgylchedd a’u cymuned. Hefyd rydym yn eu helpu i ddeall eu bod yn rhan o’r byd ehangach, efallai trwy grefft neu gemau o gwmpas y byd, neu ddysgu am wyliau o diwylliannau eraill.

Dysgu: Mae Rainbows yn dysgu trwy gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau fel rhoi cais ar grefftau a ryseitiau, chwarae gemau ac ymweld â mannau diddorol lleol. Gellid gwahodd cynrychiolydd o’r RSPCA ddod i gyfarfod i siarad am edrych ar ôl anifeiliaid anwes, neu heddwas i esbonio i’r merched am ddiogelwch ar y ffordd.

Chwerthin: Caiff Rainbows lawer o hwyl. Mae cyfarfodydd yn cynnwys gemau, caneuon, partïon, dathliadau a gwneud llanast! Mae’r merched yn cael mwynhau ‘sleepovers’ hefyd!

Caru: Trwy Rainbows, mae’r merched yn dysgu sut i ofalu a rhannu â theulu a ffrindiau, gweithio gyda’i gilydd ac ystyried a helpu eraill.

rainbows-logo
Rainbows-1
Rainbows-2
Telerau         |         Preifatrwydd         |         Cwcis
© 2019 Girlguiding Cymru. Broneirion, Llandinam, Powys, SY17 5DE | Registered Charity No. 521209