Twitter

GuidingCymru
24 Mar RT @PlasticFree_afc: Great to see @Girlguiding @GuidingCymru using plastic free packaging 🌱https://t.co/4TTJqXz2sqq
GuidingCymru
24 Mar RT @cab5554: An awesome time was had by all! Penguins the fav for Felinheli brownies! 154 @GGCaernarfonsh @GuidingCymru members seeing 🦇🦍🐆🦒…
GuidingCymru
23 Mar Looks fantastic 😊�https://t.co/wlV8Rcp6F5F5

Oedolion Arwain

Nid yw Girlguiding i ferched yn unig. Yn gyfangwbl, mae tua 4,200 o oedolion yn gwirfoddoli ledled Cymru.

Mae nifer o swyddi gwirfoddol yn Guiding. Rhoddir nifer o’n gwirfoddolwyr eu hamser fel Arweinwyr neu Arweinwyr Cynorthwyol o fewn unedau Guiding a chael boddhad wrth weld y merched yn mwynhau’r digwyddiadau a’r gweithgareddau y maent hwy wedi eu trefnu. Mae eraill yn ymgymryd â chyfrifoldebau gweinyddol, neu’n cynorthwyo a’r gyrru neu cynnal a chadw ar adegau.

Arweinwyr Uned ac Arweinwyr Cynorthwyol

Mae gan bob uned Rainbows, Brownies, Guides a’r Adran Hŷn o leiaf un arweinydd sydd wedi ennill cymhwyster Arweinyddiaeth Girlguidng. Ganddynt gyfrifoldeb gyfan gwbl am yr uned, er yn aml rhennir y gwaith fel tîm. Gweithia’r Arweinwyr ac Arweinwyr Cynorthwyol gyda’r merched i gynllunio gweithgareddau ac i sicrhau bod cyllid a chofnodion yn gyfredol.

Cynorthwywyr Uned a Chynorthwywyr Achlysurol

Mae cynorthwywyr yn hanfodol i gadw’r uned i fynd. Maent yn helpu mas yn ôl trefn rota, neu pa bryd bynnag sy’n gyfleus, yn darparu pâr ychwanegol o ddwylo i gynorthwyo’r Arweinwyr. Caiff ein gwirfoddolwyr y rhyddid a’r hyblygrwydd i rhoi o’u hamser yn ôl eu gallu.

Section-Leader1
Section-Leader2
Telerau         |         Preifatrwydd         |         Cwcis
© 2019 Girlguiding Cymru. Broneirion, Llandinam, Powys, SY17 5DE | Registered Charity No. 521209