Twitter

GuidingCymru
16 Jan ⭐️ Volunteering Opportunity ⭐️Aged under 30? Looking for an exciting & new challenge? We're looking for two Assist… https://t.co/zb9ckjYxBN
GuidingCymru
15 Jan We hope all those attending the Girlguiding exclusive screening of Mary Poppins Returns this weekend have a fantast… https://t.co/wFQkEqBLus
GuidingCymru
14 Jan Want to use your voice to represent girls and young women? 🙌😀 Apply to join our delegation on the British Youth Cohttps://t.co/vAuTvf0kiQiQ

Gwobr Guide y Frenhines Guide

Mae gwobr Geidio’r Frenhines ar gael i bob aelod o’r Senior Section sydd rhwng 16 a 25 mlwydd oed. Dyma’r wobr eithaf y mae’r gymdeithas yn ei gynnig.

Mae’r wobr yn cyflwyno heriau gwahanol i’r rheiny sy’n ymgymryd â hi. Mae’n rhoi cyfle i chi wneud gwahaniaeth yn eich cymuned leol a gwirfoddoli hefyd gyda Gilguiding wrth wneud hyn.

Mae’r wobr wedi’i seilio ar y syniad o osod heriau personol a rhoi’r cyfle i unigolion datblygu sgiliau trwy weithgareddau amrywiol. Mae y rhain yn cynnwys:

  • Gweithio fel tîm/gwaith tîm
  • Rheoli amser
  • Sgiliau trefnu
  • Cynllunio a gwerthuso
  • Sgiliau cyfathrebu
Er mwyn cwblhau’r wobr rhaid i chi gyflawni’r heriau gwahanol yn y 5 adran o fewn 3 blynedd, oni bai eich bod wedi cytuno i gymryd saib.

Er mwyn dechrau ar y wobr dylech chi:

  • Cwblhau eich cynllun tair blynedd
  • Penderfynu ar fentor a fydd yn eich cefnogi tra eich bod yn gweithio tuag at y wobr
  • Cysylltu â’ch ymgynghorydd Geidio’r Frenhines o fewn eich Sir
Mae’r gweithgareddau yr ydych yn ei wneud ar gyfer y wobr Geidio’r Frenhines yn gallu cyfri tuag at y cynllun ‘Look Wider’ a hefyd y wobr Dug Caeredin; mae’n bwysig eich bod yn gwirio’r maes llafur presennol ynglŷn â hwn a chysylltu â’r ymgynghorwr priodol.

QueensGuideAward
CATHERINE_PICKLES2 (2)
NIA_WYN2 (2)
CHARLOTTE_HALL1 (2)
Telerau         |         Preifatrwydd         |         Cwcis
© 2019 Girlguiding Cymru. Broneirion, Llandinam, Powys, SY17 5DE | Registered Charity No. 521209