Twitter

GuidingCymru
26 Jun We are excited to be a part of this today with our WYP Representative Nia-Rose from 2nd Mumbles Guides! We’ll be ke… https://t.co/tMjbqPKZGU
GuidingCymru
25 Jun We're excited to let you all know about our NEW performing arts project! Keep your eyes peeled for 'In The Spotligh… https://t.co/D74sof2cxn
GuidingCymru
23 Jun RT @SunshineMedi: Lovely day visiting the Brownies at Brownies can camp 2019!! @GuidingCymru InspireGirls YouAreAwesome #GirlguidingCymr…

Guides

Mae adran y Guides ar gyfer merched 10-14 oed. Ac wrth ymuno a rhan o gymuned fyd-eang o ferched sy’n dysgu gyda’i gilydd ac yn rhannu sgiliau a phrofiadau, mae’r Guides yn cael cyfle i fentro a gwneud rhywbeth hollol wahanol.

Mae aelodau yn cymryd rhan mewn gweithgareddau cyffrous amrywiol yn eu cyfarfodydd rheolaidd, ac mewn digwyddiadau arbennig neu wyliau. Gall ferched wneud unrhyw beth o chwaraeon anturus i gelfyddydau perfformio, teithio a chymryd rhan mewn prosiectau gweithredu dros y gymuned.

Gweithia Guides gyda’i gilydd mewn grwpiau bach neu Patroliau a gyda chefnogaeth arweinydd sy’n oedolyn byddant yn dewis a rhedeg rhai o’r gweithgareddau eu hunain gan ddefnyddio pecynnau adnodd ‘Go For It’.

Rhennir rhaglen y Guides i bum rhan:

  • Darganfod heriau a phrofiadau newydd
  • bywyd iachus
  • ymwybyddiaeth fyd-eang
  • sgiliau a pherthnasau
  • dathlu amrywiaeth
Gall ferched ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau trwy weithio tuag at Bathodynnau Diddordeb Guides sy’n cwmpasu nifer o wahanol diddordebau a gweithgareddau o Garwr Ffilmiau at Byw’n Annibynnol. Cant hefyd ennill Bathodynnau Her sy’n cydnabod eu cyfranogiad at Geidio dros gyfnod o amser. Mae’r bathodynnau’n adeiladu tuag at Gwobr Her Baden Powell sy’n cydnabod sylfaenwr Geidio.

Guides-Logo
Guides
CDF_070516_OspreysGirlguides21
CDF_070516_DG_Ospreys_v_Ulster_56
Guides
Telerau         |         Preifatrwydd         |         Cwcis
© 2019 Girlguiding Cymru. Broneirion, Llandinam, Powys, SY17 5DE | Registered Charity No. 521209