Twitter

GuidingCymru
16 Jan ⭐️ Volunteering Opportunity ⭐️Aged under 30? Looking for an exciting & new challenge? We're looking for two Assist… https://t.co/zb9ckjYxBN
GuidingCymru
15 Jan We hope all those attending the Girlguiding exclusive screening of Mary Poppins Returns this weekend have a fantast… https://t.co/wFQkEqBLus
GuidingCymru
14 Jan Want to use your voice to represent girls and young women? 🙌😀 Apply to join our delegation on the British Youth Cohttps://t.co/vAuTvf0kiQiQ

Brownies

Brownies yw’r adran i ferched 7-10 oed a thrwy cyfarfodydd wythnosol, achlysuron arbennig, gorymdeithiau dydd, ‘sleepovers’, gwersylloedd a gwyliau, mae Brownies yn cael cyfle i ddatblygu hobiau newydd, chwarae cerddoriaeth, archwilio diwylliannau eraill a bod yn anturus yn yr awyr agored. Gall y merched ehangu gwybodaeth a gallu drwy weithio tuag at fathodynnau Diddordeb Brownies sy’n ymwneud â diddordebau a gweithgareddau sy’n ymestyn o Archwilydd Gwyddoniaeth i Sgiliau Syrcas.

Mae Brownies yn cael eu rhoi mewn unedau o Chwech, bob un ag enw megis Mochyn Daear, Cadno, Gwadd, Gwiwer, Draenog neu Gwningen. Maent yn dilyn rhaglen y Brownie Adventure, enw sy’n adlewyrchu’r byd o gyfleoedd cyffrous, heriau a hwyl sy’n sail i fod yn Brownie.

Rhennir y Brownie Adventure i dri rhan:

  • Ti
  • Cymuned
  • Byd

Ti: Mae Brownies yn datblygu hyder a hunan-hyder drwy gael profiadau newydd a dysgu sgiliau newydd. Maent yn creu ffrindiau ac yn dysgu sut i rhannu a chyd-weithio mewn grwpiau bach a’u gelwir yn Chwechau. Cant gyfle i gyfrannu at yr hyn sy’n digwydd yn Brownies drwy trafodaethau grŵp neu’r ‘Pow-wow’, adnodd sy’n eu galluogi i ddatblygu sgiliau gwneud penderfyniadau a’r gallu i fynegi barn.

Cymuned: Rydym yn annog merched i fod yn ddinasyddion gweithgar drwy eu cynorthwyo i ddeall a chyfrannu at eu cymunedau, Gall hyn olygu codi arian ar gyfer elusennau neu ymweld â mannau o ddiddordeb lleol.

Byd: Mae’n rhaglen yn annog merched i ddysgu am y byd ehangach. Gall y gweithgareddau gynnwys dathlu gŵyl o ddiwylliant arall, dysgu am anifail sydd mewn perygl neu dysgu sut y medrant ormesu newid hinsawdd.

Ym 2014 mi fydd y Brownies yn 100 oed. Fel rhan o’r dathliadau mi fyddwn yn cynnal y ‘Big Brownie Birthday’ a fydd yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd cyffrous a gweithgareddau drwy gydol Cymru a’r Deyrnas Prydeinig.

Brownies-logo
Brownies
Brownies2
Brownies3
Telerau         |         Preifatrwydd         |         Cwcis
© 2019 Girlguiding Cymru. Broneirion, Llandinam, Powys, SY17 5DE | Registered Charity No. 521209