Twitter

GuidingCymru
26 Jun We are excited to be a part of this today with our WYP Representative Nia-Rose from 2nd Mumbles Guides! We’ll be ke… https://t.co/tMjbqPKZGU
GuidingCymru
25 Jun We're excited to let you all know about our NEW performing arts project! Keep your eyes peeled for 'In The Spotligh… https://t.co/D74sof2cxn
GuidingCymru
23 Jun RT @SunshineMedi: Lovely day visiting the Brownies at Brownies can camp 2019!! @GuidingCymru InspireGirls YouAreAwesome #GirlguidingCymr…

4 Rhaglen Addysg Cyfoedion

Aelodau Girlguiding rhwng 14 a 25 oed yw Addysgwyr Cyfoedion, sydd wedi mynychu penwythnos Hyfforddiant Sylfaenol ac yn medru darparu sesiynau ar amrywiaeth o destunau pwysig a pherthnasol ar gyfer eu cyfoedion. Mae Addysgwyr Cyfoed yn darparu sesiynau ar gyfer Brownies, Guides ac aelodau eraill o’r Adran Hŷn, yn ogystal ag unrhyw un du allan i Girlguiding dros 7 oed. Darperir sesiynau mewn modd hwylus ac anffurfiol, drwy cyfres o gemau a gweithgareddau wedi’u addasu ar gyfer anghenion y cyfranogwyr, ar amrywiaeth o bynciau cyfamserol megis bwlïo a hunan-barch neu ar ddatblygu sgiliau cyfathrebu a gwneud penderfyniadau.

Gall 4 helpu merched ifanc i fagu hyder, datblygu sgiliau defnyddiol a dysgu am faterion pwysig er mwyn gloywi’r CV yn ogystal a chynnig cyfle i gwrdd â bobl newydd, i wneud gwahaniaeth yn y gymuned leol a chael hwyl! Mae cymryd rhan yn cyfri tuag at gynlluniau Queens Guide a Gwobr Dug Caeredin.

Am fod yn Addysgwr Cyfoedion?

Mae 4 yn cychwyn gyda penwythnos Hyfforddiant Sylfaenol yn rhad ac am ddim lle cewch gyfle i ddatblygu’r sgiliau sy’n angenrheidiol er mwyn bod yn Addysgwr Cyfoedion a dysgu’r wybodaeth ar ddau bwnc er mwyn dechrau’r siwrnai o addysgu cyfoedion. Cynhelir sesiynau hyfforddiant rheolaidd yn Genedlaethol ac yma yn Nghymru.

Yn ogystal, cynhelir digwyddiadau rheolaidd ar draws y wlad yn cynnig hyfforddiant, gwybodaeth ac adnoddau ar bynciau pellach er mwyn eu hychwanegu at y portffolio 4. Wedi iddynt gwblhau 3 sesiwn o addysgu cyfoedion mae modd i ferched fynychu Hyfforddiant Datblygedig.

Ewch at Ardal Aelodau’r wefan am wybodaeth pellach ynglŷn a’r digwyddiadau yma.

Pam cynnwys sesiynau Addysgwyr Cyfoedion yn eich rhaglen?

Mae sesiynau Addysgu Cyfoedion yn fodd hwylus a rhyngweithiol i gyflwyno pynciau cyfoesol a pherthnasol drwy cyfres o gemau a gweithgareddau. Gall sesiynau Addysgu Cyfoedion gefnogi aelodau’r uned ddatblygu barn ar amrywiaeth o bynciau a’r hyder i fynegi’r barn hwnnw mewn gofod diogel. Ar y llaw arall, gall Addysgwyr Cyfoedion ddarparu hyfforddiant sgiliau gwneud penderfyniadau a chynllunio, arweinyddiaeth a sgiliau cyfathrebu er mwyn cefnogi datblygiad sgiliau a Geidio wedi’i arwain gan ferched! Beth am gyfoethogi’r rhaglen wythnosol gyda chyfarfod uned cyffrous, gwahanol sy’n golygu bach iawn o gynllunio? (Noder: bydd disgwyl i chi fynychu a bod yn gyfrifol am y merched, fel arfer, yn ogystal â chefnogi’r Addysgwyr Cyfoedion yn ôl yr angen.)Sut fedraf drefnu bod Addysgwr Cyfoedion yn dod i ymweld â ni?

Gellid trefnu sesiynau Addysgu Cyfoedion drwy gysylltu gyda’r cydlynydd lleol. Cysylltwch â Chomisiynydd y Sir am gymorth os nad ydych yn gwybod pwy yw’r cydlynydd lleol.

Yn teimlo eich bod yn gallu helpu’r Addysgwyr Cyfoedion?

Hyd yn oed os ydych wedi gadael yr Adran Hŷn mae dal modd i chi fod yn rhan o’r cynllun 4. Rydym wastad yn chwilio am bobl sy’n gallu cynnig cefnogaeth ac arweiniad i Addysgwyr Cyfoedion, o gymryd rôl cydlynydd 4 (sy’n golygu cadw gorolwg ar y wasanaeth leol), i ddarparu trafnidiaeth a mentora chyffredinol.

4-logo
Mae 4 ar gyfer yr Adran Hŷn....ac ar gyfer Unedau hefyd
Peer-Ed-2013
"Pwrpas Addysgu Cyfoedion yw dysgu oddi wrth eich gilydd – pobl cyffelyb yn rhannu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth."
Nov 2013
Co-ordinators Nov 2013
Telerau         |         Preifatrwydd         |         Cwcis
© 2019 Girlguiding Cymru. Broneirion, Llandinam, Powys, SY17 5DE | Registered Charity No. 521209