Twitter

GuidingCymru
26 Jun We are excited to be a part of this today with our WYP Representative Nia-Rose from 2nd Mumbles Guides! We’ll be ke… https://t.co/tMjbqPKZGU
GuidingCymru
25 Jun We're excited to let you all know about our NEW performing arts project! Keep your eyes peeled for 'In The Spotligh… https://t.co/D74sof2cxn
GuidingCymru
23 Jun RT @SunshineMedi: Lovely day visiting the Brownies at Brownies can camp 2019!! @GuidingCymru InspireGirls YouAreAwesome #GirlguidingCymr…

Gwersylloedd Girlguiding Cymru a Canolfan Wyliau, Ynysgain Bach, Cricieth, Gwynedd, North Wales LL52 0SA


Mae Ynysgain wedi’i leoli milltir o Gricieth, hanner ffordd rhwng Cricieth a Llanystumdwy ac wedi ei amgylchynu a caeau yn perthyn i’r Ymddiredolaeth Genedlaethol. Mae wedi ei leoli’n berffaith ar gyfer gweithgareddau awyr agored megis chwaraeon dŵr, cerdded a dringo.

Mae Ynysgain oddeutu pum munud o daith gerdded o draeth sydd yn llawn cerrig a chregyn yn barod i’w harddurno. Mae’r traeth yn gartref i lawer aderyn môr a morloi, ac yn le gwych i wario noson braf yn yr haul.

Mae’r tri adeilad carreg wedi’w hadeiladu o amglych cwrt. Yn ogystal, mae’r pedwar cae gwersylla caeëdig wedi’w amgylchynnu â gwrychoedd, waliau cerrig a choed. Mae offer gweryslla ar gael i’w hurio ar gyfer pob cae gwersyll.

Ty Ni (Our House)

Ffermdŷ ar gyfer 16 o bobl (4 oedolyn, 12 merch) sydd ag offer da yn ogystal â ffenestri a drysau dwbl.

Mae ganddo wres canolog gyda rheiddiaduron ym mhob ystafell. Mae gan y ffermdŷ dri ystafell gwely, ystafell ymolchi, gegin, ystafell fyw ac ystafell fwyta/gweithgareddau.

Ysgubor Hir (Long Barn)

Mae’r ysgubor carreg eang yma yn addas ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn ac eto â ffenestri a drysau dwbl.

Caiff yr ysgubor ei wresogi gan wresogyddion storio nos a rheiddiaduron digidol newydd.

Mae gan yr ysgubor ddwy ystafell wely, ystafell ymolchi, cegin ac ystafell fwyta eang; sydd ar gyfer 13 o bobl. (3 oedolyn, 10 merch).

Y Bwthyn (The Cottage)

Mae’r bwthyn carreg yma yn ddelfrydol ar gyfer teuluoedd, grŵpiau bach, llety dan do tra’n gwersylla a safle i ddarparu ar gyfer y tai eraill; sydd ag offer i 6 o bobl.

Ar y llawr isaf mae gegin â bwrdd bwyta, ystafell ymolchi, ystafell wely gyda dau wely sengl a dwy gadair.

Ar yr ail lawr mae ystafell fawr gyda 2 wely sengl, soffa gellir agor allan a lle i ddod a’ch gwely eich hunain.

Mae’r tŷ wedi’i wresogi gan wresogyddion storio nos a rheiddiaduron digidol newydd a ffenestri a drysau dwbl.

Caeau Gwersylla

Pen Lôn – Site 1

Mae’r gwersyll yma yn gallu darparu ar gyfer 30 person. Ar y gwersyll mae adeilad coed eang sydd yn cynnwys 3 toiled a 3 man ymolchi. Mae dŵr ar gael ar y cae drwy’r tap. Mae gan y gwersyll loches carreg ar y cwrt, ble mae oergell a rhewgell trydan, byrddau a cardeiriau ar gael. Yn ogystal mae bloc cawod ar y cwrt ar gyfer y gwersyll.

Cae’r Bont – Site 2

Gall y gwersyll yma ddarparu ar gyfer 60+ person. Mae dŵr ar gael o’r tap tu allan i Y Bwthyn. Mae gan y gwersyll loches carreg ar y cwrt ble mae oergell a rhewgell, byrddau a chardeiriau ar gael. Mae gan y gwersyll 5 toiled a 3 cawod sydd drws nesaf i’r lloches ar y cwrt.

Ger y môr – Site 3

Mae gan y gwersyll yma olygfa o’r môr ac yn gallu darparu ar gyfer 40 person. Mae ganddo loches ar y cwrt gyda oergell a rhewgell, byrddau a chadeiriau ar gael. Mae dŵr ar gael o’r tap tu allan i’r bloc cawod ar y cwrt. Yn ogystal mae tri toiled ar waelod gardd Tŷ Ni drws nesaf i’r cae ar gyfer y gwersyll.

Cae Bach – Site 4 – Paddock

Mae’r cae bach yma ar y cwrt, sydd yn ddefnyddiol iawn ar gyfer grŵp bach neu i ddarparu ar gyfer y gwersylloedd/tai eraill. Mae lloches o dan do ar y cae bach hefyd.

Mae offer gwersylla a coed tân ar gael ar gais yma.

Ynysgain1
Ynysgain2
Ynysgain3
Ynysgain4
Ynysgain5
Ynysgain6
Ynysgain7
Telerau         |         Preifatrwydd         |         Cwcis
© 2019 Girlguiding Cymru. Broneirion, Llandinam, Powys, SY17 5DE | Registered Charity No. 521209