Twitter

GuidingCymru
16 Jan ⭐️ Volunteering Opportunity ⭐️Aged under 30? Looking for an exciting & new challenge? We're looking for two Assist… https://t.co/zb9ckjYxBN
GuidingCymru
15 Jan We hope all those attending the Girlguiding exclusive screening of Mary Poppins Returns this weekend have a fantast… https://t.co/wFQkEqBLus
GuidingCymru
14 Jan Want to use your voice to represent girls and young women? 🙌😀 Apply to join our delegation on the British Youth Cohttps://t.co/vAuTvf0kiQiQ

Canolfan Gynhadledd a Lletya Broneirion

Lleolir Broneirion yng nghalon canolbarth Cymru, ychydig lathenni gerllaw’r A470 ac yn agos iawn at gysylltiadau trên. Mae Broneirion yn leoliad delfrydol ar gyfer cyfarfodydd, cynadleddau, achlysuron teuluol, priodasau a gwyliau. Yn wreiddiol yn gartref i David Davies, yr entrepreneur llwyddiannus o oes Fictoria, mae Broneirion yn eistedd o fewn 4 erw o erddi wedi’u tirlunio ac yn preswylio dros yr Afon Hafren a phentref Llandinam. Mae’n leoliad perffaith ar gyfer y tŷ urddasol o garreg golau ag iddo dô o lechi Cymreig sydd ar rhestr adeiladau Gradd 2.

Cyfarfodydd a chynadleddau

Os oes angen lleoliad ar gyfer seminar dydd neu gynhadledd preswyl mae gan Broneirion ystod eang o gyfleusterau cyfoes ac hyblyg i gwrdd â’ch gofynion, heb golli’r cymeriad hudolus gwreiddiol. Mae yno chwech ystafell gyfarfod a ellir eu trefnu yn ôl eich gofynion, gyda’r mwyaf yn dal tua 55 person. Mae gennym 20 o stafelloedd gwely, gan gynnwys un ar y llawr gwaelod, pob un wedi’u addurno at safon uchel a chan gynnwys cyfleusterau gwneud te/coffi.

Priodasau

Mae gan Broneirion drwydded er mwyn cynnal Priodasau a Phartneriaethau Sifil ac, os fyddwch yn dymuno, cewch gynnal y Seremoni a’r Derbyniad ym Mroneirion.

Wedi’i amgylchynu â phedwar erw o brydferthwch naturiol eithriadol lleolir Broneirion, Plasdy Gwledig o Oes Fictoria, ym mhentref deniadol Llandinam yn sir Powys, siwrne car o ddwy awr o Gaerdydd a Birmingham. Mae Broneirion yn le delfrydol ar gyfer achlysuron bach, mynwesol neu briodas teuluol fawr.

Mae’r drwydded Gwasanaethau Sifil yn caniatáu seremonïau yn yr Ystafell Barlwr, yr Ystafell Biliards gyda’r paneli derw, a’r Llyfrgell. Mae yno babell fawr ar y lawnt ar gyfer derbyniadau mwy o faint.

Mae modd i ni arlwyo ar gyfer hyd at 50 o bobl tu fewn i’r tŷ neu hyd at 150 o bobl yn y babell. Mae gennym 20 o ystafelloedd gwely wedi’u addurno’n wahanol yn y tŷ yn ogystal â fflat hunan-gynhaliol sy’n ddelfrydol ar gyfer teuluoedd.

Llety Grŵp

Mae Broneirion yn leoliad delfrydol ar gyfer achlysuron teuluol mawr, astudiaethau maes preswyl, teithiau amgylcheddol ac hanesyddol, yn ganolfan berffaith ar gyfer trefnu a chynnal ymgyrchoedd Gwobr Dug Caeredin neu er mwyn mwynhau hoe fach i werthfawrogi’r golygfeydd. Mae tarddiad yr Afon Hafren o fewn ychydig filltiroedd i bentref Llandinam a Ffordd Gerdded yr Hafren yn mynd heibio’r tŷ. Cewch hyd i darddiad yr Afon Gŵy yn yr ardal hefyd. Mae yno ganolfannau Gweithgareddau Awyr Agored o fewn cyrraedd siwrne car yn cynnig gweithgareddau megis abseilio, hwylio, caiacio a chyfeiriadu. Mae’r C.D.A (Canolfan y Dechnoleg Amgen) o fewn cyrraedd, yn ogystal â’r arfordir, nifer o warchodfeydd natur, cestyll hanesyddol ac amrywiaeth o lefydd i ymweld â hwy.

Mae Broneirion yn cynnig tiroedd sylweddol gan gynnwys sawl ardal o lawnt esmwyth ac ardal goediog gyda llwybrau drwyddi. Mae yno gylch Tân Gwersyll ac ardaloedd ar gyfer cynnau tân bach. Darperir Caban Clogfeini a 4 cwrs Cyfeiriadu. Mae modd i chi ddefnyddio offer gemau awyr agored, cyfarpar sgiliau syrcas, polion arloesi, offer geo-caching, saethyddiaeth, cwrs ymosod chwyddadwy enfawr a lawer mwy ar y safle.

Mae yno siop yn gwerthu cofroddion, offer crefft ac hanfodion yn ogystal â bar trwyddedig.

Llety Hunan-Arlwyo

Mae Porthdy Broneirion yn safle perffaith ar gyfer archwilio’r ardal hynod brydferth o ganolbarth Cymru. Saif y bwthyn brydferth ar waelod y lôn wrth fynedfa’r tŷ mawr. Mae’n cynnig llety ar gyfer hyd at 6 person ac mae modd ei logi am leiafswm o dair noswaith.

Mae gennym fflat hunan-gynhaliol sy’n medru darparu llety ar gyfer hyd at 4 person mewn un ystafell wely.

Cysylltwch â ni am fanylion pellach, neu ewch at ein gwefan:

Broneirion
Telerau         |         Preifatrwydd         |         Cwcis
© 2019 Girlguiding Cymru. Broneirion, Llandinam, Powys, SY17 5DE | Registered Charity No. 521209