Twitter

GuidingCymru
16 Jan ⭐️ Volunteering Opportunity ⭐️Aged under 30? Looking for an exciting & new challenge? We're looking for two Assist… https://t.co/zb9ckjYxBN
GuidingCymru
15 Jan We hope all those attending the Girlguiding exclusive screening of Mary Poppins Returns this weekend have a fantast… https://t.co/wFQkEqBLus
GuidingCymru
14 Jan Want to use your voice to represent girls and young women? 🙌😀 Apply to join our delegation on the British Youth Cohttps://t.co/vAuTvf0kiQiQ

Sir Gaerfyrddin

Mae Sir Gaerfyrddin yng nghanol cymuned amaethyddol Gorllewin Cymru, a hynny ers canrifoedd.

Caerfyrddin yw un o’r trefi Rhufeinig hynaf yng Nghymru, gan fod caer Rufeinig Maridunum yn dyddio o AD75. Mae amffitheatr Rhufeinig yn dal i sefyll hyd heddiw ar ymylon dwyreiniol y dref, un o blith saith yn unig ym Mhrydain.

Yn ôl y chwedl, yng Nghaerfyrddin y ganwyd Myrddin, dewin llên gwerin Arthuraidd. Safai coeden a elwid yn Dderwen Myrddin yn y dref hyd ddechrau’r 1980au (erbyn hynny boncyff ceinciog ydoedd, â choncrit yn ei gynnal). Yn ôl chwedlau lleol, pe byddai’r dderwen yn cwympo byddai dilyw yn boddi Caerfyrddin. Ymhen hir a hwyr, aethpwyd â’r dderwen i amgueddfa, ac ym 1987 torrodd Afon Tywi ei glannau a gorlifo Caerfyrddin.

Credir bod hanes y Girl Guides yn Sir Gaerfyrddin wedi dechrau tua 1908 pan ffurfiodd y chwiorydd Baker Gwmni Guides yn nhref Caerfyrddin.

Cynlluniodd Agneta Stepney-Gulston (Comisiynydd cyntaf y Sir) Faner ein Sir, a chafodd ei chysegru ym 1924.

Mae Bathodyn y Guides ac Arwyddair y Guides yn Gymraeg “Byddwch yn Barod” wedi’u brodio mewn aur. Mae castell yn cynrychioli dwyrain gwledig y sir ac mae llong un hwylbren yn cynrychioli gorllewin diwydiannol y sir.

Mae Bathodyn newydd ein Sir yn uno delweddau hen a newydd Sir Gaerfyrddin, o anheddiad cynnar y Rhufeiniaid i dechnoleg y Gerddi Botanegol yn yr oes fodern. Bellach mae gennym ni bum Adran yn y Sir sy’n cynnwys cynrychiolwyr o bob adran, Rainbows, Brownies, Guides, Rangers a’r Adran Hŷn. Rydyn ni’n mynd o nerth i nerth yn ein sir a gobeithiwn y bydd gennym ddigon o Arweinwyr gwirfoddol i alluogi pob merch i gael cyfle i ymuno â Girlguiding Sir Gaerfyrddin.

I gael mwy o wybodaeth

Comisiynydd y Sir
Mrs Joanna Gallanders

Cliciwch yma i gysylltu â ni.

carmarthenshire
carmarthenshire
Telerau         |         Preifatrwydd         |         Cwcis
© 2019 Girlguiding Cymru. Broneirion, Llandinam, Powys, SY17 5DE | Registered Charity No. 521209