Twitter

GuidingCymru
23 Mai Why volunteer? Learn new skills, travel, make real connections & discover a new passion. It can all start now! Vi… https://t.co/op7KbhTzsV
GuidingCymru
22 Mai RT @casgliadywerin: Wyddech chi mai Tori James oedd y fenyw Gymreig cyntaf ac ar y pryd, y fenyw Brydeinig ieuengaf i ddringo Everest? Mae…
GuidingCymru
22 Mai Volunteering Vacancies at Camp Dragon! Please share 😃 1) Health and Well-being Coordinator 2) Giving Service Coord…https://t.co/r2XOdXe7h99

Sir Benfro

Mae Sir Benfro yn “sir o’r radd flaenaf” ym marn llawer o bobl, ac mae’n hawdd gweld pam ar ôl un ymweliad. Mae wedi’i lleoli ym mhen pellaf De Orllewin Cymru, ac mae ganddi olygfeydd ysblennydd, yn amrywio o fynyddoedd hudol y Preselau i’r arfordir garw a gwyllt, traethau diogel bendigedig, a’r trefi bach sy’n gyfareddol. Cedwir ei harddwch naturiol yn bennaf gan ei bod yn Barc Cenedlaethol, ac mae’n hafan ar gyfer y rheiny sy’n mwynhau’r bywyd awyr agored, gyda milltiroedd o lwybrau arfordirol ar gyfer cerdded a dringo creigiau. Mae chwaraeon a gweithgareddau dŵr yn chwarae rhan fawr ym mywyd y Sir, ac mae gweithgareddau hamdden mwy modern fel syrffio barcud a dringo’r arfordir ar gael i bawb. Mae trefi Dinbych-y-pysgod, Hwlffordd, Abergwaun, Trefdraeth ac Arberth yn cynnig ffyrdd mwy esmwyth o dreulio’ch amser. Mae’r cestyll canoloesol hyfryd ym Mhenfro, Caeriw a Maenorbŷr yn eich cludo i oes arall. Ond nid diwylliant yn unig sydd yn Sir Benfro. Pwy all wrthod atyniad parc thema Oakwood gyda’r ‘ffigar-êt’ gorau ond dau yn y byd!

Mae Guiding yn Sir Benfro mor amrywiol a bywiog â’r sir ei hun, gyda chyfleoedd i’r merched gymryd rhan trwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal â’r Saesneg. Mae’r niferoedd wedi aros yn gyson o gwmpas y 1,000 dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae’r Mudiad yn sicrhau bod pobl ledled y sir yn gwybod am ei fodolaeth. Mae yna dair adran yn y Sir Guiding, ond rydym yn gwneud yn siŵr ein bod yn cyfarfod â’n gilydd yn rheolaidd i ddathlu ein hamrywiaeth.

I gael mwy o wybodaeth

Comisiynydd y Sir
Mrs. Helen Perrett

Cliciwch yma i gysylltu â ni.

pembrokeshire_flag
Pembrokeshire
Telerau         |         Preifatrwydd         |         Cwcis
© 2019 Girlguiding Cymru. Broneirion, Llandinam, Powys, SY17 5DE | Registered Charity No. 521209