Twitter

GuidingCymru
22 Oct 馃ぉ IN THE SPOTLIGHT 馃帳 Do you know where the In The Spotlight tour is heading? 馃殞 To find out more information anhttps://t.co/TUAg5v1Yp2Yp2
GuidingCymru
20 Oct Glad they had a good time馃https://t.co/ILGGf94Bnbb
GuidingCymru
20 Oct Amazing! Looks so fun馃ぉhttps://t.co/w1ZJ2whXsBB

Morgannwg Ganol

Ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd, un sir oedd Morgannwg, o safbwynt Dinesig ac o safbwynt Guides, ond dan ddylanwad Miss Olive Nicholl a Miss Heather Kay penderfynwyd rhannu鈥檙 Sir yn dair, ac felly y ffurfiwyd Morgannwg Ganol.

O Gynffig Burrows yn y dwyrain, ar draws Afon Ogwr ac ymlaen i Sain Tathan, i鈥檙 gogledd i Bontypridd a Merthyr Tudful, i鈥檙 gorllewin ar draws flaenau cymoedd Cynon a Rhondda cyn mynd yn 么l i lawr trwy Faesteg ac yn 么l i鈥檙 arfordir. Dyma Forgannwg Ganol, yn eistedd rhwng Gorllewin Morgannwg a Chaerdydd a Dwyrain Morgannwg. Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach gwnaeth yr Awdurdodau Bwrdeistrefol rywbeth tebyg a galw鈥檙 ardal yn Forgannwg Ganol.

Miss Olive Nicholl oedd Comisiynydd cyntaf Sir Morgannwg Ganol, a鈥檌 syniad hi oedd cael T欧 Guides i鈥檙 Sir. Ar 么l dipyn o chwilio, llwyddwyd i ddod o hyd i鈥檙 safle ar gyfer Gorwelion, ac adeiladwyd y t欧. Byngalo pren 芒 theras yn tremio dros y twyni ym Mhorthcawl oedd hwn.

Yna daeth trychineb i鈥檔 rhan; torrodd fandaliaid i mewn a llosgi鈥檙 strwythur gwreiddiol i鈥檙 llawr. Dim ond dwy eitem a oedd ar 么l yr oedd hi鈥檔 bosibl eu defnyddio 鈥 cwpan Ewenny a鈥檙 sgr卯n d芒n Gwylan, ac mae鈥檙 rhain gennym ni hyd heddiw. Yn eofn, tyrrodd y Sir yn gefn i鈥檙 mudiad a chafodd y t欧 ei ailadeiladu a鈥檌 ailagor ymhen blwyddyn. Ers hynny rydyn ni wedi gallu prynu鈥檙 tir a bellach rydyn ni鈥檔 berchen ar d欧 a gwersyll hyfryd yng Ngorwelion.

Rydyn ni hefyd yn gallu defnyddio Drws-y-Coed ar Stad Merthyr Mawr. Mae hyn eto yn ddiolch i Miss Nicholl gan fod ei theulu鈥檔 berchen ar y Stad a鈥檌 nith, Mrs Jenny McLaggan yw Llywydd ein Sir ar hyn o bryd.

I gael mwy o wybodaeth

Girl Guiding Central Glamorgan

Gorwelion

Comisiynydd y Sir
Mrs. Wendy Hinton

Cliciwch yma i gysylltu 芒 ni.

Central-Glam
centralglamorgan
Telerau         |         Preifatrwydd         |         Cwcis
漏 2019 Girlguiding Cymru. Broneirion, Llandinam, Powys, SY17 5DE | Registered Charity No. 521209