Twitter

GuidingCymru
16 Jan ⭐️ Volunteering Opportunity ⭐️Aged under 30? Looking for an exciting & new challenge? We're looking for two Assist… https://t.co/zb9ckjYxBN
GuidingCymru
15 Jan We hope all those attending the Girlguiding exclusive screening of Mary Poppins Returns this weekend have a fantast… https://t.co/wFQkEqBLus
GuidingCymru
14 Jan Want to use your voice to represent girls and young women? 🙌😀 Apply to join our delegation on the British Youth Cohttps://t.co/vAuTvf0kiQiQ

Clwyd

Baner y Sir

Mae’r faner yn cynnwys:

Meillionen y byd i ddangos ein bod ni’n aelodau o WAGGGS

Mae Lled y faner wedi’i rannu’n wyrdd ac yn wyn – mae’r gwyrdd yn cynrychioli’r awyr agored.

Y Ddraig Goch – arwyddlun Cymru.

Mae’r losen yn cynnwys Llew Sir Ddinbych a Brân Goesgoch (aderyn) Sir y Fflint.

Mae’r losen yn dangos ein bod yn sefydliad i ferched, ac mae’r llew a’r frân goesgoch yn eitemau herodrol o Arfbeisiau’r hen siroedd.

Y castell yw’r gofadail ar Foel Famau sy’n cynrychioli hen ffin y ddwy sir yn ogystal â bod yn fan uchaf y sir newydd, sy’n cynrychioli delfrydau uchaf y Guides.

Mae’r border glas a melyn yn defnyddio lliwiau traddodiadol GGA.

Mae sir Girlguiding Clwyd yng Ngogledd Cymru. Mae’n ymestyn o ffin Cymru/Lloegr yn Nwyrain Cymru tua 50 milltir tuag at Arfordir Gorllewinol y Wlad. Mae’n ymestyn i’r de mor bell â thref Corwen. Daeth Clwyd i fodolaeth ym 1974. Cafodd ei ffurfio pan ad-drefnwyd llywodraeth leol, ac unwyd hen siroedd Sir Ddinbych a Sir y Fflint. Clwyd ydyw o hyd, er bod llywodraeth leol wedi’i had-drefnu eto ac mae sir wleidyddol Clwyd wedi’i rhannu yn dair sir, sef Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam. Mae Girlguiding Clwyd bellach yn cynnwys y tair sir yma.

Mae gan y Sir:

  • 42 Uned Rainbows
  • 82 Uned Brownies
  • 50 Uned Guides
  • Â 3092 o aelodau
Mae gan y Sir ei chanolfan ei hun, Ty-Clwyd, sydd yng nghefn gwlad ger Abergele. Prynwyd y tir un ar ddeg mlynedd yn ôl, yn bennaf trwy ddigwyddiadau codi arian yn y Sir. Agorodd E.H.B. y Dywysoges Margaret y ganolfan, cyn i’r gwaith adeiladu gychwyn. Ers hynny mae’r lleoliad wedi’i ddatblygu ac mae’n cynnwys pedwar gwersyll mawr a thŷ unllawr. Mae’r tŷ wedi’i ehangu ac mae bellach yn cynnwys lle i 24 o bobl ifanc a’u harweinwyr gysgu.

I gael mwy o wybodaeth

Girl Guiding Clwyd

Comisiynydd y Sir
Mrs Isabel Blore

Cliciwch yma i gysylltu â ni.

clwyd-standard
Clwyd
Telerau         |         Preifatrwydd         |         Cwcis
© 2019 Girlguiding Cymru. Broneirion, Llandinam, Powys, SY17 5DE | Registered Charity No. 521209